Home

DisclaimerEigendom van gegevens
Het is niet toegestaan de website, of onderdelen daarvan, op welke wijze dan ook te kopieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden gedistribueerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden geproduceerd.
U kunt hierover contact opnemen met de rechthebbende via de pagina contact.


Beperkte garantie
De samenstellers van deze website hebben zich ingespannen om de informatie die zij op deze website aanbieden zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geven hiervoor geen garanties. Zij aanvaarden daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aanwezig op, deze website.


Onderhoud
De informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.Home